Van toepassing op: Windows Server 2008

U kunt deze procedure gebruiken om een nieuwe domeingebruikersaccount te maken in de MMC (Microsoft Management Console) Active Directory: gebruikers en computers. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Domeinadministrators of een vergelijkbare groep. Een gebruikersaccount maken

1.Klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Active Directory: gebruikers en computers. De MMC Active Directory: gebruikers en computers wordt geopend. Klik op het knooppunt voor het domein als deze nog niet is geselecteerd. Als het domein bijvoorbeeld voorbeeld.com is, klikt u op voorbeeld.com.

2.Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op de map waaraan u een gebruikersaccount wilt toevoegen.
Waar: Active Directory: gebruikers en computers/domeinknooppunt/map (dit verschild per klant)

3.Wijs Nieuw aan en klik op Gebruiker.

4.Typ de voornaam van de gebruiker in Voornaam.

5.Typ de voorletters van de gebruiker in Initialen.

6.Typ de achternaam van de gebruiker in Achternaam.

7.Via Volledige naam kunt u voorletters toevoegen of de volgorde van de voor- en achternaam veranderen.

8.Typ de aanmeldingsnaam van de gebruiker bij Aanmeldingsnaam van de gebruiker. Klik op Volgende.

9.Typ in Nieuw object: gebruiker bij Wachtwoord en Wachtwoord bevestigen het wachtwoord van de gebruiker en selecteer vervolgens de toepasselijke wachtwoordopties.

10.Klik op Volgende, controleer de instellingen van de nieuwe gebruikersaccount en klik vervolgens op Voltooien.